Gruvene i Akersberget

Øverst oppe på Akersberget på vestre bredd, kneiser bygdekirken Gamle Aker kirke, byens eldste bevarte bygning, fra 1100-tallet. I berget under kirken, var det gruvedrift etter sølv allerede på 1100-tallet og på 1500-tallet.

Akersberget

Bygningen i Maridalsveien som har porten inn til Akersberget

Sølvet lå i en gang av grønnstein som gikk gjennom fjellknausen litt vest for Maridalsveien. Etter at malmen var sprengt ut, lå en dyp kløft tilbake gjennom fjellet. Fra den gikk det ganger vannrett inn i fjellveggen. En av dem ble gjenfunnet og fredet i 1975.

På folkemunne het stedet Dragehullene, og det knyttet seg mange sagn til fjellet. Nå finnes bare vestveggen, etter at hele knausen øst for kløften ble sprengt bort for hundre år siden for å gi plass til A/S Olaf Larsens Chokoladefabrik «Asola», med sin høye fabrikkpipe.