Ved Nedre Foss Mølle

Dikt av Haakon Bull- Hansen lest av Rolf Søder 27.5.1986.

Enerett NRKs arkiv, gjengitt med tillatelse fra NRK. Må ikke brukes i andre sammenhenger enn Akerlseva Digitalt uten samtykke fra NRK.