Utsikt fra Jerusalem bru

Mellom Treschows gate og Sandaker har det blitt spent en flott bru med navnet Jerusalem Bru. Dette var Sagenes tusenårsprosjekt, og den åpnet høsten 2011. Den er en del av sykkelveinettet fra Bestumkilen til Sinsen. Navnet stammer fra en husmannsplass og en tidligere papirmølle som lå på nedsiden av den nye brua, på LIlleborgs område.

Fra Jerusalem Bru får vi for første gang god utsikt til Bjølsenfossens 17 meters fall, og kan se det en gang så flotte hageanlegget som hørte til Bjølsen Valsemølles direktørbolig.

Foto: Dag Andreassen, NTM<br>Foto: Dag Andreassen, NTM
Hagen var bygd opp i tysk borgstil og med engelske naturparkforbilder. Her kunne man pleie møllas kunder med praktfull utsikt til fossen og det imponerende industrimølleanlegget som vokste fram etter 1884. I bygningene males fortsatt det meste av melet på Østlandet.

Jerusalem Papirmølle var en konkurrerende papirfabrikk til Bentse Brug. Den ble startet av mesteren på Øvre papirmølle da han fikk sparken derfra i 1758. Han fikk trolig kapital til fabrikken fra en av Collett-slektens foretaksomme kvinner, Ditlevine Collett. Hennes mann Nicolai Feddersen gikk inn i driften, og var i 1763 med å starte Norges første avis, Norske Intelligenz-Seddeler, som trolig fikk papiret sitt fra Jerusalem.