Sætre kjeksfabrikk i Oslo

Bilde fra Digitalt Museum, A-20027/Ua/0019/136, Foto: Wilhelm SkappelEtter brann ved den første kjeksfabrikken i Asker flyttet Sætre til Vålerenga i Oslo i 1905. Her ble det bygd opp en moderne kjeksfabrikk som ble en stor arbeidsgiver særlig for kvinner. Tomten på Vålerenga ble utbygd gradvis i takt med at Sætre vokste til å bli landets ledende kjeksfabrikk bl.a. gjennom strategiske oppkjøp av konkurrenter.

Ved inngangen til 1960-tallet var det ikke ekspansjonsmuligheter igjen i Oslo, og produksjonen hadde behov for modernisering. Det ble bygd en ny fabrikk rett over kommunegrensa i sør - på Kolbotn i Oppegård.

Den gamle kjeksfabrikken på Vålerenga ble omgjort til kontor- og industrilokaler for små bedrifter og organisasjoner.