Sætre kjeksfabrikk i Heggedal - Asker

Agnes Røhr i hagen, Sætre Gård. Fotografert av hennes far Paul Røhr, sønn av Hans Otto RøhrFoto: Røhr, Paul Knoph / Norsk Folkemuseum <br>Foto: Røhr, Paul Knoph / Norsk Folkemuseum
Agnes Røhr i hagen, Sætre Gård. Fotografert av hennes far Paul Røhr, sønn av Hans Otto Røhr
Kjeksfabrikken Sætre startet i 1883 av Hans Otto Røhr på gården Heggedal i Asker. Røhr hadde lært kjeksbaking i England, og importerte også arbeidskraft derfra da han gjorde sitt andre forsøk på å etablere kjeksfabrikk. Han konstruerte selv de tekniske anleggene med vedfyrte ovner.  Fabrikken hold til i Heggedal til den brant ned i 1905. Sætres nye styre og disponent bestemte da å flytte fabrikken til Oslo.