Nye Graah

Nye Graag med det karakteristiske shed-taket. Bilde fra 2010.Foto: Dag Andreassen<br>Foto: Dag Andreassen
Nye Graag med det karakteristiske shed-taket. Bilde fra 2010.
Det hvite fabrikkanlegget med de karakteristiske shed-takene på vestbreden av Akerselva rett nord for Sannebrua er Graahs utvidelse fra 1913. Etter at de store bygningene rett ved fossen hadde blitt modernisert flere ganger på slutten av 1800-tallet, var en utvidelse på ny tomt neste naturlige steg i moderniseringen av Graah.

Den ferdig utvidede storsalen, ca 1930Foto: Wilse, Oslo Museum<br>Foto: Wilse, Oslo Museum
Den ferdig utvidede storsalen, ca 1930
Sett fra Sannergata, antatt 1926Foto: Wilse, Oslo Museum<br>Foto: Wilse, Oslo Museum
Sett fra Sannergata, antatt 1926
Med store gulvflater på få plan og godt overlys fra takvinduer var alt lagt til rette for en mer moderne og rasjonell produksjon. Elektriske motorer ved hver maskin gjorde den gamle industriarkitekturen som var tilpasset behovet for overføring av kraft fra turbinene til maskinene ved hjelp av reimer og akslinger kunne erstattes av slike industrilokaler.

Etter få års vellykket drift gjennom første verdenskrig ble bygningen utvidet oppover mot fossen. Veveriet var i drift til 1955, da samlingen av tekstilindustrien ved Frysja førte til stenging av også de mer moderne produksjonsstedene.

Bygningene er rehabilitert etter noen års forfall, og ble brokt til bl.a. treningsstudio, grafisk produksjon og kontorer for bl.a. fjernsynsproduksjon.

Foto: Dag Andreassen, NTM<br>Foto: Dag Andreassen, NTM
Fra  juni 2013  er det fine fabrikkbygget hjemmet for Kulturrådet, organet under Kulturdepartementet som forvalter Kulturfondet og er rådgivende og utviklende organ for hele kulrursektoren.