Brynildsen Mineralvann på Molvigkaia

I leide lokaler på Molvigkaia, der flere hermetikkbedrifter hadde holdt hus på slutten av 1800-tallet - fikk Hans Petter Brynildsel leid sine første lokaler til mineralvannfabrikken Brynild. Lokalene skal ha vært så trange at alle flasker måtte bæres ut av lokalene om morgenen og lagres ute og så bæres inn igjen om kvelden for å gi plass til å arbeide i produksjonslokalene.

Tross stadige ombygninger og tilbygg ble lokalene her for små, og i 1962 ble hele produksjonen flyttet til nybygg ved Mosseveien på Seiersborg. Lokalene på Molvigkaia er i dag forretningsgårder.