Biobe Kråkerøy

Plastbedriften Biobe flyttet fra Ås til Kråkerøy i 1968. I 2009 flyttet bedriften til nye lokaler i Lisleby. Tomten p åKråkerøy ble utbygd til boliger under navnet Treskjæråsen / Måkekollen.