Apothekernes Laboratorium i Øvre Vollgate 15

Øvre Vollgate 15Foto: Dag Andreassen 2017<br>Foto: Dag Andreassen 2017
Øvre Vollgate 15
Etter ti års oppstart og vekst i Nedre Slottsgate 5, flyttet A.L. inn i den tidligere Nissens Pigeskole i Øvre Vollgate 15.

Bygningen ble reist i 1860 som Nissen Pigeskoles andre lokaler, tegnet av Stortingsarkitekt Emil Langlet. Nissen flyttet til eget skolebygg på Frogner i 1899, hvor skolen fortsatt ligger.

Bygget skal siden ha vært brukt til fattighospital, men i 1913 flyttet A.L. produksjonen sin inn i lokalene.

Da A.L. flyttet til Skøyen overtok Bokhandlerforeningen bygget, og det har siden vært Bokhandelens hus.