Bedrifter

Dette er en seksjonstekst
  • De Norske Melkefabrikker - Holmestrand

    Melkefabrikken produserte melk og fløte i boks, etter Nestles overtakelse med merket Viking melk. Den var populær på kaffebordet og var viktig for skipsfarten. Landbruket i nedre deler av Buskerud og nordre Vestfold kunne i en årrekke selge store mengder melk til virksomheten.