Bedrifter

Dette er en seksjonstekst
  • Baklandets Støperi

    Firmaet drev jern- og metallstøping og hadde spesialisert seg på klokkestøping.
  • Nobø Fabrikker A/S

    Firmaet omfattet A/S Norsk Bøttefabrikk, A/S Trondheim Blikemballagefabrik og A/S Norsk Radiatorfabrik. Bedriften produserte radiatorer, blikkemballasje og galvaniserte og lakkerte jernvarer.
  • Norsk Staaltaugfabrik A/S

    Firmaet produserte galvanisert ståltau til skips- og fiskeribruk, heisetau til gruver og industri, bærekabler til taubaner m.m. Dessuten produserte de lossenett og skytematter av ståltau etter eget patent. Produksjonkapasiteten i 1940 var 1500 tonn ståltau til en verdi av 1,5 mill. kr. i 1940.