Bedrifter

Dette er en seksjonstekst
  • Fredrikstad Bryggeri A/S

    Fredrikstad Bryggeri startet i 1877, og holdt ølbrygging og lagring i fjellhaller i gang helt til 2000. Bryggeriet ble fusjonert med konkurrenten Borg, og ble en del av Hansa Borg.