Bedrifter

Dette er en seksjonstekst
  • Gaaserud & Haug

    Maling og lakkfabrikk. Firmaet hadde egen fernissfabrikk og egen kittfabrikk.
  • Wilh. Lüttichau Kem. Fabrik (Panter)

    Firmaet produserte kjemiske artikler til skotøyindustrien, papir-, møbel- og trevareindustrien. I tillegg produserte fabrikken maling- og lakkfjerner under merket "Pantex" og "Panter".