Lokalhistorisk Senter

Samling av foto, arkiv og gjenstander fra Horten. Stor fotosamling som viser virksomheten på Horten verft.