Norsk Trikotasjemuseum, Salhus, 15. mars 2010

Norsk Trikotasjemuseum, Salhus, 15. mars 2010

Norsk Trikotasjemuseum i Salhus er et av landets femten bevarte industrianlegg med museumsdrift. 16 km nord for Bergen sentrum er bygninger og maskiner bevart i det som var stedets hjørnesteinsbedrift og en representativ tekstilindustribedrift etablert i 1859 og nedlagt i 1989. (Rettigheter: Foto: Dag Andreassen)

Norsk Trikotasjemuseum, Salhus, 15. mars 2010

Norsk Trikotasjemuseum i Salhus (Rettigheter: Foto: Dag Andreassen)

Kardemaskin på Norsk Trikotasjemuseum

(Rettigheter: Foto: Dag Andreassen)

Norsk Trikotasjemuseum, Salhus, 15. mars 2010

(Rettigheter: Dag Andreassen)

Strikkeloftet, Norsk Trikotasjemuseum, Salhus, 15. mars 2010

(Rettigheter: Dag Andreassen)

Systue, Norsk Trikotasjemuseum, Salhus, 15. mars 2010

(Rettigheter: Dag Andreassen)

Systue, Norsk Trikotasjemuseum, Salhus, 15. mars 2010

(Rettigheter: Dag Andreassen)

Norsk Trikotasjemuseum, Salhus, 15. mars 2010

(Rettigheter: Dag Andreassen)

Strikkeloftet, Norsk Trikotasjemuseum, Salhus, 15. mars 2010

(Rettigheter: Dag Andreassen)