Schiøtt, Thorvald

Korpslege Thv.Sciøtt var en av grunnleggerne av Akers Mek. Verksted i 1841