Hiorth, Fredrik

Født: 04.02.1851
Død:  01.01.1923
Fredrik Hiorth var en allsidig industripioner i tiårene før og etter 1900. Han interesserte seg særlig for utnytting av landets vannkraft og mineralressurser. Etter praksis ved Kværner Brug utdannet han seg til ingeniør ved Chalmerska Institutet i Gøteborg fra 1871 til 1873. I 1878 kjøpte han Rodeløkken Jernstøberi. I 1892 greide Frederik Hiorth sammen med noen slektninger og forretningsforbindelser å få til en rekonstruksjon av driften ved Kværner Brug, hvor også hans egen bedrift ble integrert, og han selv ble administrerende direktør for Aktieselskabet Kværner Brug. Våren 1900 fratrådte Hiorth sin stilling i Kværner Brug og opprettet sin egen forretning - F.Hiorth, Ingeniørkontor.