Thune, Andreas Lauritz

Hortensteknikeren Andreas Thune fra Drammen overtok farens mekaniske verksted i Munkedamsveien i Christiania i 1871, og bygde Thunes Mek. opp til en ledende industribedrift. I 1902 flyttet verkstedet til Skøyen, hvor bedriften ekspanderte voldsomt med produksjon av blant annet lokomotiver, papirmaskiner, og turbiner. Bygningene preger fortsatt Skøyen, med Thunes vei og trikkestoppet Thune.

Født: 1848
Død:  1920

A.L.Thune var tredje genersajons Thune i bedriften. Hans farfar hadde gått i smedlære i Trondheim, og startet for seg selv i det små med en smie i Drammen som ekspanderte til en allsidig smie- og verkstedsbedrift, hans far hadde gått i smedlære hos sin far, og i tillegg fått praksisopphold i Skottland, gått på tegneskole og lest seg opp på teori, og startet Thunes Mek. i Christiania, hvor den ekspanderte til en stor håndverksbasert mekanisk bedrift. Tredje generasjon gikk også i lære, men fikk formell teknisk kompetanse gjennom den tekniske skolen i Horten. Han bygde videre på familieverket, og ledet Thune over til å bli en industribedrift tuftet på håndverkstradisjonene etter sin far og farfar, men med stadig større inndlag av moderne industriteknologi både på produkt- og produksjonssiden. Han sto også for omdannelsen av familiebedriften til et moderne aksjeselskap, ette hvert som bedriften fikk større behov for en tryggere kapitalbasis. Det skjedde i 1902.  

Thune tok 1889 initiativet til dannelsen av De Mekaniske Værksteders Forening, som 1908 gikk inn i Mekaniske Værksteders Landsforening.