Biseth, Dorthea

Jomfru Biseth var en av lederne på Hjula Væveier. Hun gjorde lederkarriere på 1800-tallet i en industri som til tross for kvinnedominans blant de ansatte var like mannsdominert som resten av industrien når det kom til ledelse.

Født: 1887
Død:  1819

I museets industriutstilling står en vevstol kjøpt inn til Hjula Væveri i 1859. De fleste ansatte på veveriet var kvinner. En av dem var Dorthea Biseth (1819-1887). Hun var leder for mønsterveverskene og bestyrer av leiegården i Maridalsveien 72 der opp mot 70 arbeidere på Hjula bodde.

Biseth kom fra fattige kår i Hakadal, og jobbet seg opp til å bli en av de best betalte ansatte på Hjula. Hun var først vokterske ved veveriet på Tukthuset, før hun i 1855 ble ansatt på Hjula.

Allerede fra starten var hun en av de høytlønte på veveriet. Hun fikk store årlige julegratialer fra fabrikkeieren, og han betalte også for medisinsk behandling av henne da hun fikk gikt.

I motsetning til de fleste av sine kvinnelige kolleger, ble hun nevnt ved navn i museets lønningslister i egenskap av å være leder.