With, Bror

Bror With (1900 – 1985) var en norsk oppfinner og ingeniør, kjent både for skibindingen Rottefella (1927) og som småbåtkonstruktør.

Født: 1900
Død:  1985

De første båtene With konstruerte var mindre trebåter, og på slutten av 1950-tallet begynte han å konstruere båter som skulle produseres i plast. Mange av båtene han konstruerte ble produsert på KMV Plastindustri A/S senere KMV Boats A/S.

En av småbåtene Bror With ble mest kjent for var jollen Dromedille. Det særegne med denne var at den kombinerte fordelene med et planende og fortrengerskrog. Navnet skal ha vært Withs egen ide, å få til et slikt skrog var like vanskelig som å krysse en krokodille med en dromedar. KMV With Dromedille. Foto Vest-Agder-museet. Original utlånt fra Peder Govertsens familie.Foto: ukjent<br>Foto: ukjent
KMV With Dromedille. Foto Vest-Agder-museet. Original utlånt fra Peder Govertsens familie.

Bror With i KMV With-båt (Personbilde)

Bror With i KMV With-båt