Gullhaug Torg- start på Nydalenvandring

Med utgangspunkt i Gullhaug Bru og Gullhaug Torg skal vi utforske Nydalens historie. I Nydalen bor det i dag ca. 4000 mennesker og over 20 000 mennesker jobber, går på skole eller studerer her. Tidligere var dette et av byens største industriområder, med Christiania Spigerverk og tekstilfabrikken Nydalens Compagnie som de to dominerende virksomhetene.

I løpet av de siste 25 årene har bydelen forandret seg radikalt, fra å være et industriområde med store fabrikker til å bli et kommunikasjons- og informasjonssamfunn med ulike bedrifter.  For eksempel: Bedrifter som GET, NetCom og Visma Services, kunnskapsinstitusjoner som BI og Nydalen videregående og kulturinstitusjoner som Riksteatret, Rikskonsertene og De Norske Bokklubbene.

Gullhaug bro (som vi står på nå) førte fra Bakke Mølles eiendom til ”Bikkjetorget” som var Spikerverkets eiendom (øst). På den ene siden av torget lå Vaktstuen og på den andre siden sto Abelsgården som hadde en stor klokke på taket som alle innrettet seg etter.

Broen ble bygget i 1885 og ombygget i 1948.   Navnet Gullhaug kommer fra Gullhaugen som lå mellom jernbanen og elven. 

Den industrielle revolusjon i Norge startet ved Akerselva på 1840-tallet. Elva ga kraft til den nye industrien. Før elektrisiteten ble tatt i bruk måtte fabrikkanlegg plasseres nær elveleiet. Akerselva renner fra Maridalsvannet, er 8,2 km lang og har fossefall på totalt 149 meter.

Nydalen har en svært interessant historie som først og fremst er knyttet til to store fabrikker. Christiania Spigerverk og Nydalen Compagnie (tekstilfabrikk).  Men det fantes også andre fabrikker som har sine røtter fra før den industrielle revolusjon i Nydalen. For eksempel sagbruk og møller.  Nå skal vi gå og se på bygningen til Bakke Mølle.