Jobbe på Graah

Tre søstre som bodde på "Rivertzke" på Sagene jobbet samtidig på Graah. De to yngste ble intervjuet i 1999 og fortalte om arbeidsdagene på tekstilfabrikken i 1930-årene.

Lest av Duc Mai-The 2012. Tekst og innspilling er lisensiert Norsk Teknisk Museum, og kan fritt deles ikke-kommersielt mot tydelig kildehenvisning. Kan ikke brukes kommersielt, redaksjonelt, i kringkasting e.l. uten samtykke.