Biermannsgården

Dette er eksempel på riktig gammel bebyggelse, karakteristisk som trebygningen er med en lav loftsetasje som springer fram en stokkbredde, båret av utstikkende loftsbjelker. Dette trekket er et motefenomen hentet fra danske og tyske byhus, formidlet til Norge gjennom bindingsverkshusene i nede i Christiania. Gården fra 1700-tallet var kjernen i en større landeiendom, og altså ingen arbeiderbolig. Eiendommen var opprinnelig en løkke som strakte seg nedover Iladalen. Den hadde både uthus og indre fløy i bakgården, med fjøsdrift fram til så sent som 1937! På begynnelsen av 1800-tallet var anlegget eiet av den tyskettede handelsmannen, eller høkeren, Johan Fredrich Biermann (1771-1852). Ved testamentarisk gave opprettet han skole og legatvirksomhet på eiendommen. Skiftende skoler og virksomheter har holdt til her senere; blant annet Sagene skole med en avdeling for snekker-, bokbinder- og skomakerlinje fra 1885-95, og Frk. Dietrichs pikeskole fra 1900-1911. Arbeidsstue, fritidshjem og barnehage har det også vært. Fortsatt er det pliktig å drive barne- og ungdomsarbeid her i tråd med Biermanns testamente. Det musikalske verkstedet Drivhuset har tilbud om komposisjons- og improvisasjonsverksted og konserter både for barn og voksne.

Lest av Ingrid Vollan 2012. Tekst og innspilling er lisensiert Norsk Teknisk Museum, og kan fritt deles ikke-kommersielt mot tydelig kildehenvisning. Kan ikke brukes kommersielt, redaksjonelt, i kringkasting e.l. uten samtykke.