Myrens Verkstad - utdypende

Virksomheten til brødrene Jensenpå Myren ble nært knyttet til utviklingen av norsk industri. De startet med å levere tjenester og ustyr til idnustrien, og endte selv som industriherrer. Jens og Andreas Jensen var sønner av en møllemaker fra Kongsberg. De hadde reist rundt i Europa og studert den mest moderne teknologi de kunne finne - særlig turbiner og dampmaskiner som ga kraft til idnustrialiserimgen i Europa. Inntrykkene omsatte de til gode kopier og varianter av det de hadde sett. I 1848 etablerte de Øvre Foss Mechaniske Værksted på Grünerløkka. Verkstedet skulle produsere "alle til Fabrikker, Møller med videre henhørende Maskiner". I 1851 flyttet brødrene oppover på østsiden av elva til det myrlente terrenget over Vøyenfossen hvor det lå et sagbruk og en mølle. Her var det god plass til ekspansjon, og med på laget fikk de svogeren Knud Dahl. Jensen & Dahl ble en av de store leverandørene til industrien, og nøt godt av nye grener som kom til, særlig da det ble etablert tresliperier i hopetall langs norske vassdrag etter 1860, og da sager og høvlerier skulle moderniseres og bli dampdrevne. Med elektrifiseringen og vannkraftutbyggingen etter 1900 kom nye ekspansjonsmuligheter. I 1928 ble selskapet kjøpt av Kværner Brug. Et samarbeid med Karlstad Mekaniske Verkstad resulterte i selskapet KaMyr, som ble verdenslendende på produksjon av utstyr til celluloceindustrien. I 1988 ble virksomheten i Oslo nedlagt. Myren Verksted ble slått sammen med Thune-Eureka til Kværner Eureka A/S.

Lest av Duc Mai-The 2012. Tekst og innspilling er lisensiert Norsk Teknisk Museum, og kan fritt deles ikke-kommersielt mot tydelig kildehenvisning. Kan ikke brukes kommersielt, redaksjonelt, i kringkasting e.l. uten samtykke.