Tandbergs radiofabrikk - utdypende

Den store produksjonshallen hos Tandberg hadde vinduer mot Maridalsvannet. Rundt fabrikken ble det anlagt park med skulpturer av Dyre Vaa. Garderober, kantiner og kontorer holdt høy standard. Det ble også bygd boliger rundt fabrikken på Kjelsås som både arbeidere og funksjonærer kunne ha råd til. I 1962 ble høyblokka tatt i bruk til nye laboratorier og utviklingsavdeling. Tandberg vant internasjonalt ry for gode produkter takket være stor satsing på produktutvikling, design og god kvalitet. I 1960-årene kom fjernsynets gjennombrudd i Norge, og nok en gang skulle Tandberg bli en norsk hovedleverandør til norske hjem. Det ble bygd nye fabrikker for fjernsynsproduksjonen bl.a. på Skullerud. Konkurrenten Radionette bygde en stor fabrikk i Sandvika. Etter 1970 ble fargefjernsyn det nye satsingsområdet. Her klarte ikke lenger Tandberg å lede an i den tekniske utviklingen. Den internasjonale konkurransen økte, og prisene ble presset ned. Både Tandberg og Radionette slet med økonomien med dyre fabrikkanlegg å nedbetale og fallende priser. De to selskapene ble fusjonert, uten at det hjalp, I 1978 gikk Tandberg konkurs. Likevel ble flere avdelinger av fabrikken drevet videre etter konkursen med nye satsingsområder. På Kjelsås fortsatte Tandberg Data å produsere dataskjermer og datalagringssystemer. Denne avanserte og vellykkede videreføringen av kunnskapen fra Tandbergs fjernsyns- og båndspillerproduksjon ble lagt ned på Kjelsås først i 2007. Da ble Høyblokka bygd om til boliger mens den opprinnelige fabrikken med lavblokk og buehall ble bygd om til en helt ny fabrikk av det norske medisinselskapet Axis Shield. Ved det hypermoderne fabrikkanlegget produseres et høyteknologisk nisjeprodukt utviklet i Oslo. Avansert analyseutstyr for blodprøver ble eksportert til hele verden.

Lest av Ingrid Vollan 2012. Tekst og innspilling er lisensiert Norsk Teknisk Museum, og kan fritt deles ikke-kommersielt mot tydelig kildehenvisning. Kan ikke brukes kommersielt, redaksjonelt, i kringkasting e.l. uten samtykke.