Tandbergs radiofabrikk

På volden vest for Brekkedammen, ved Maridalsvannets bredd, står en høyblokk og en lavblokk med en buet hall. Det er Tandbergs radiofabrikk som flyttet hit i 1951. Radiofabrikken hadde vokst stort i lokalene på Rodeløkka i etterkrigstiden. I disse årene skulle så godt som alle skaffe seg nye radioer. Tandberg ble et ledende merke. Den profilerte gründeren Vebjørn Tandberg var opptatt av rasjonell produksjon og velferd for arbeiderne. Radiosuksessen gjorde det nødvendig og mulig å bygge en helt ny fabrikk, og Tandberg bygde et mønsterbruk på Kjelsås.

Lest av Duc Mai-The