Brekkesaga - utdypende

Plankene ble kjørt til fjorden med hest og vogn for utskiping. Etter at Gjøvikbanen ble åpnet i 1900 kunne trelasten fraktes fra Kjelsås til havna med jernbane. Det førte til et oppsving for saga, og den var på sitt største på 1930-tallet med 90 ansatte. Brekke Bruk ble nedlagt i 1965 som den siste av sagene ved Akerselva. Løvenskiold som var eier av både saga og store deler av Nordmarka, moderniserte og samlet produksjonen på Fossum. Fløting som transportmiddel for tømmeret fra Nordmarka hadde utspilt sin rolle, og bruken av Akerselva og Nordmarksvassdragene som transportåre tok slutt. De tidligere sagbruksområdene rundt Brekkedammen ble utviklet til annen industri, boliger og det som i dag er et populært friområde med badeplass i Akerselva.

Lest av Duc Mai-The