"Dampen" - kantine og fabrikkutsalg i Nydalen

Dette huset i Gjerdrums vei nr. 1 kalles for ”Dampen” og ble bygd i 1870 som spiselokale for funksjonærene på Nydalen Compagnie.

Funksjonærene var de ansatte ved fabrikken som utførte administrativt arbeid, i motsetning til arbeidstakere som utførte fysisk arbeid.  Eksempel på funksjonærer kunne være formenn eller kontorister.

Etter hvert fikk arbeiderne også mat her.  I kjøkkenet stod det en svær gryte som de fyrte ved under.  Ei svart damphette hang over gryta.  Det er den som har gitt huset navnet ”Dampen” I dag er Dampen samfunnshus i Nydalen.

Dampen sto rett ved et lager for ullballer, Ullbua.  Både på Ullbua og på Dampen var det utsalg av stoffer billig til de ansatte.  Ullbua og Dampen ble også leid ut til forskjellige arrangement. 

Under 2. verdenskrig var det ulovlig å ha sammenkomster, men på ”Dampen” ble det likevel arrangert ”ulovligheter”.  For eksempel øvde Sangforeningene der.  På Dampen var det kjellerlem i gulvet og kjelleren ble brukt som tilfluktsrom under krigen. 

Fra 1970-tallet begynte det å skje endringer i Nydalen og Ullbua ble revet.  Spigerverket og Elkem, som eide Dampen, ville også rive den, men Skiforeningen, Sangforeningen, Misjonsforeningen og flere andre kjempet for at Dampen skulle bevares. Heldigvis lyktes de, og ”Dampen” står fortsatt i dag. Bygningen er bygd i enkel sveitserstil. 

Nydalen bad, 1913-64Foto: Oslo Byarkiv<br>Foto: Oslo Byarkiv
Nydalen bad, 1913-64
På motsatt side av Gjerdrumsvei ble det i 1913 åpnet et offentlig bad- Nydalen Bad. Her kunne de som arbeidet og bodde i Nydalen få vasket seg. Etter hvert fikk både boliger og ikek minst fabrikkene selv bedre muligheter til bad og dusj. Badet ble lagt ned i 1964.

(Denne teksten om Damoens historie er skrevet av Norsk Teknisk Museum, som ikke har noe med driften av stedet, utleie etc. å gjøre.)