Trestandard A/S

Firmaet startet i 1946 med tre funksjonærer, og bygde seg raskt opp som et ledende selskap innen bygg- og trevarefabrikkasjon. Forretningsideen var å utvikle og selge standardiserte produkter og bygge merkenavn rundt disse. Utviklingen skjedde med egne arkitekter, selgere osv., mens produksjonen skjedde på kontrakt med mange små og store trevarefabrikker, kvalitetskontrollert av Trestandards inspektører. Merker som Lundia standard lagerinnredning, og Nordia kjøkkeninnredning solgt gjennom A/S Moderne Kjøkken, lyktes svært godt i byggeboomen på 1950-tallet. Også et system for modulvegger for kontorbygg ble en suksess. Bedriften ekspanderte voldsomt også på 1960-tallet. I 1970 gikk selskapet sammen med nabofabrikken Emaljefabrikken på Løren, og dannet Norema. Nordia lever videre som en del av Moelven-konsernet, som overtok Norema.

Nordia Trestandard (Ingressbilde)

Nordia-bygget på Løren var Trestandards hovedkontor og sentrallager.

Trestandard ble etablert i 1946 med en liten stab på tre funksjonærere som hadde en stor plan.

Fredrik Vogt Lorentzen (1911-1982) fra Horten ledet bedriften fra start. Han var en av de mange med mil-org-bakgrunn som ble hjulpet i gang med næringsforetak etter krigen. Vogt Lorentzen var kurersjef, men ble arrestert og utsatt for grov tortur under et langvarig fangenskap i Oslo før han ble sendt til NN-leir i Tyskland hvor han ble reddet av De Hvite Bussene som en av de få som overlevde.

Nordia ble lansert som navn på kjøkkenet i stedet for Moderne Kjøkken (MK) i 1957, for å unngå at mange andre solgte "moderne kjøkken" som en lovlig betegnelse i konflikt med merkenavnet MK.

Annonsen 1958: 150 000 Nordia kjøkken solgt garantert av AS Moderne Kjøkken

Nybygg på Løren

I 1961 meldte Aftenposten om store utbyggingsplaner i Ulvenveien på Løren (I dag Lørenfaret). Trestandard skulle bygge nytt hovedkontor og sentrallager i to trinn på fem og syv etasjer som til sammen skulle bli 18000 kvadratmeter. Arkitekt var Jens Gedde-Dahl. Bygget ble lansert som Nordia-bygget, etter merket på de innredningssystemene som ble produsert ved selskapet fabrikker på Jevnaker og Jessheim, og lisensprodusert i over 15 land.

Grunnlagt: 1946

Antall ansatte: 300 (1956)

Adresse: Ulvenv 63

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957