Sydvaranger, A/S

Sydvaranger AS var et gruveselskap i Sør-Varanger, stiftet i 1906, som utvant jernmalm i Bjørnevatn og transporterte den med jernbane til Kirkenes, der malmen ble knust og gjort om til pellets. Mye av leveransene gikk til Tyskland med båt. Hovedeieren, Staten, vedtok i 1985 en nedleggingsplan og fra 1996 fikk ikke foretaket lenger statsstøtte. Bidjovagge Gruber og Rana Gruber på Storforshei, Nordland, var datterselskap. Foretaket ble etter nedleggingen omgjort til en industripark, som er deleid av Sør-Varanger kommune og Varangerkraft.

A/S Sydvaranger ble grunnlagt i Kirkenes i 1906 med tysk og norsk kapital. Firmaet utvant jernmalm og var gjennom mesteparten av 1900-tallet landets største gruveselskap. Jernmalmen ble oppdaget i 1865 sør for Kirkenes av bergmester Tellef Dahll, men funnet lå upåaktet frem til 1902, da forretningsmannen Christian August Ankers malmletere gjenoppdaget det. Kartleggingen viste at forekomstene var meget store med et malmareal på 1,2 mill. m2, hvorav Bjørnevatnforekomsten på nesten 300 000 m2 var den største. Den produktive delen lå sør for Kirkenes, men mindre eller fattigere malmer slynger seg i et belte fra Varangerbotn i vest, over Neiden og Kirkenes til forbi Murmansk i øst. Eksport av jernmalm begynte i 1910. Malmen ble brutt i dagbrudd først og fremst i Bjørnevatnfeltet. Her ble den grovknust og fraktet med jernbane til separasjons- og pelletsverk i Kirkenes, der det ble produsert jernslig (ca. 67 % jern) og pellets. Tysk-norske Fredrik Behrens var adm. direktør 1911-53 og ledet etter den annen verdenskrig arbeidet med gjenoppbyggingen av anleggene i Kirkenes og Bjørnevatn, som ble ødelagt ved russernes bombing og tyskernes tilbaketrekning i 1944. Selskapet startet på ny produksjon i 1952, da med stor statlig eierandel og etter hvert også med store offentlige tilskudd. Malmbrytingen ble innstilt i 1996 og produksjonsmidlene solgt. Totalt ble det produsert ca. 170 mill. tonn råmalm. Senere hadde flere selskaper planer om å starte ny drift av gruvene, men eiendommene som fra 1999 var eid av Sør-Varanger kommune og Varangerkraft, ble i 2006 solgt til Oslo-rederiet Tschudi Shipping Company.

Grunnlagt: 1906

Avviklet: 1996

Antall ansatte: 1500 (1939)

Adresse: Kirkenes / Kongens gate 7 Oslo

Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Sydvaranger_Gruve_AS / Illustrert Norsk Næringsleksikon Bind III, 1940