Sulitjelma Gruber A/S

AS Sulitjelma gruber var et norsk gruveselskap som drev utvinning av kobber, svovelkis og sink i Sulitjelma, Fauske. Virksomheten ble startet og drevet i privat regi fra 1887 til 1891. Fra 1891 til 1933 var virksomheten registrert som et svensk selskap, Sulitelma AB. I årene 1933 til 1983 under det norskregistrerte A/S Sulitjelma Gruber, og fra 1983 til nedleggelsen i 1991 som det statseide Sulitjelma Bergverk AS.

I 1886 fikk den svenske konsulen Nils Persson en prøve med Sulitjelmakis, dette førte til at han kjøpte gruverettighetene av Bernard Koch for 100 000 kr. Samme høst sendte Persson den svenske gruveingeniøren Alfred Hasselbom oppover for å ta nye prøver. Hasselbom kom tilbake med prøver av god kvalitet og Persson bestemte seg tross advarsler for å starte prøvedrift. Hasselbom returnerte 11. februar 1887 og siden var det sammenhengende drift fram til nedleggelsen i 1991.

Siden plassen lå vanskelig til og det var mangel på risikovillig kapital i Norge var det ikke før den svenske industriherren Nils Persson fra Helsingborg i Skåne fikk tak i noen prøver at prøvedriften kom i gang i 1887. 10. januar 1891 ble Sulitelma Aktiebolag dannet for å drive gruvevirksomheten i dalen. Selskapet vokste raskt og var ved starten av 1900-tallet Norges nest største bedrift etter Borregaard i Sarpsborg.

Grubene trengte en mer effektiv transportåre ut til fjorden. Byggingen av jernbanen startet i mai 1891, og 15. oktober 1892 åpnet jernbanen mellom Sjønstå og Fossen. Sporet ble umiddelbart forlenget til Hellarmo, dit det ble ferdig året etter. Jernbanen var Nord-Norges første jernbaneanlegg.

I 1965 kjøpte Elkem seg opp til over 90% av aksjene i gruvene, selskapet ble dermed ny majoritetseier. Det var nå bare bare 18 år igjen av konsesjonen og på midten av 1970-tallet uttalte Elkem at de ikke ønsket å fornye konsesjonen når denne gikk ut i 1983. Staten fikk da tilbud om å overta hele Sulitjelma gruber, men takket nei til dette. Når konsesjonen falt i juni 1983 overtok staten alt av gruvemateriell og utstyr for drift av gruvene, men ikke kraftverkene, industri og bolighusene som ikke var direkte knyttet til utvinning fra gruvene.Dette gjør at det i dag virker litt merkelig at ikke staten overtok Sulitjelma gruber vederlagsfritt, selskapet er i dag verd 160 millioner, selv uten gruvedriften.

I 1980 sto gruvene for 10% av de norske svovelutslippene. Som et resultat av hjemfallet opprettet staten Sulitjelma Bergverk i 1983, men allerede i 1987 vedtok å legge ned bergverket for å redusere utslippene. Siste skift i Sulitjelma gikk av vakt 1991.

Grunnlagt: 1887

Avviklet: 1991

Antall ansatte: 900 (1940)

Adresse: Sulitjelma

Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Sulitjelma_gruber