Stenersens Konfeksjonsfabrik / S. Stenersen

Stenersens Konfeksjonsfabrik i Brugata var en av landets første moderne konfeksjonsfabrikker for finere herrekonfeksjon, kjent for merkenavnet Ess. Firmaet drev også engros og detaljforretning i herrekonfeksjon. Farbikken ble nedlagt i 1967.

Grunnleggeren Steve (eg.Stefanus) Stenersen (1876-1947) var søn av en trelasthandler i Horten, og yngre bror av Johan Martin Stenersen (JM Stenersen forlag). Flere av hans søsken drev også i trykkeri og forlag, og nevøen Rolf Stenersen var investor, forfatter og kunstsamler. 

Steve Stenersen satset i stedet på konfeksjon etter et studieopphold i Chicago fra 1893 til 1896. Han kom til Kristiania som 20-åring, og startet hovedstadens mest moderne konfeksjonsfabrikk, med masseproduksjon etter amerikansk mønster.

Den første fabrikken og butikken lå i Brugata 7, men i 1924-25 flyttet fabrikken til Brugata 1 på hjørnet Brugata / Storgata. Konfeksjonsfabrikken brukte hele 3. etg. (kontorer, pakkeri og lager), det meste av 5. etg.(tilskjæreri og damp-presse) og hele 6. etg. (produksjonslokaler for maksimalt  50 syersker).  Fra 1925 til 1967 ble ca. 50% av gårdens areale (>1.500 kvm) benyttet til konfeksjonsfabrikken og dens produksjon av dresser . Restebn ble leid ut til ulike leietakere. 

Da Steve Stenersen døde i 1947 gikk bygningen i arv til tre barn, hvorav sønnen Ragnar Struve Stenersen overtok driften av Stenersens Konfeksjonsfabrikk. Den ble senere etablert under varemerket ESS konfeksjon.

I 1967 ble fabrikken nedlagt. På denne tiden merket det meste av norsk konfeksjonsindustri sterkt økende konkurranse fra utenlandske produsenter, og det som hadde vært en av de største industrigrenene i Norge ple praktisk talt utradert.

Grunnlagt: 1897

Avviklet: 1967

Antall ansatte: 100 (1939)

Adresse: Brugt 1

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958 /Opplysninger fra Tom Stenersen