Sørensens E Trykkeri

Trykkeri

Adresse: Sandakervn 102

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958