Skofabrikken Amulet A/s

Skofabrikken Amulet var en av flere bedrifter som tok plass i ded gamle Gulowsens Motofrabrikk på Dælenga da denne gikk inn i 1933. Amulet ble lagt ned i 1962.

goteborggt27_amuletsko.jpg

Amulet Skofabrikk, bygningen på Dælenga høsten 2006

I 1962 ble skofabrikken Amulet lagt ned. Den gikk ikke til likvidasjon, noe som tyder på at driften i første omgang ble lagt ned på grunn av markedssvikt, som man hadde håp om skulle være midlertidig. Norsk skoindustri ble imidlertid mer og mer konkurranseutsatt med nedbygging av toll og økt import og prispress. Amulet ble en av svært mange skofabrikker i Norge som ble lagt ned på denne tiden.

50 år som nåtlerske ved Amulet

Fru Harriet Kristiansen, bosatt i Nordbygata, begynte ved Amulet i 1915 og ble der som nåtlerske i hele 47 år til fabrikken ble nedlagt i 1962. En nåtler eller nåtlerske var den i skomakerfaget elelr skofabrikkene som sydde sammen delene til overlæret, inkludert maljer etc. til lisser. Nåtlerske Kristiansen hadde ikke fått nok etter 47 år da Amulet ble lagt ned, men fortsatte i Alfa Skofabrikk, hvor hun fortsatt var i fullt arbeid da Aftenposten skrev om henne 8. mai 1965. Hun fikk Kongens Fotrtjenestemedalje i sølv for lang og tro tjeneste.

Avviklet: 1962

Adresse: Gøteborggt 27B

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958, Aftenposten arkiv