J.A.Sannem, Bergen

J.A.Sannem ble startet av en foretaksom Tromsøværing i Bergen i 1872, som landets første blikkemballasjefabrikk. Sannems etterkommere skulle lede familiebedriften til Norges største blikkemballasjefabrikk, samlet med Noblikk i Moss fra 1966. Produksjonen i Bergen ble lagt ned i 1989, da alt ble samlet i Moss under nye eiere.

Sannem

Noblikk Sannems fabrikk i Fjøsangerveien 82, foto fra august 1970

Julius Anton Sannem (1844-1901) var født i Tromsø, og fikk etter endt smed- og blikkenslagerlære anledning til å dra til Berlin for ingeniørstudier. På hjemvei stoppet han i Bergen, der han fant kjærligheten og det som skulle bli et lite industrieventyr.

Da Sannem tok borgerbrev i Bergen på slutten av 1860-tallet, var hermetikkindustrien i ferd med å utvikle seg med større og særlig langt flere fabrikker. Hermetikkpionerene brukte egne blikkenslagere til produksjon av bokser. Den mer rasjonelle måten, som det er grunn til å tro at den blikk-kyndige ingeniøren hadde fått god kjennskap til i Tyskland, var å overlate produksjonen av boksene til spesialfabrikker. Sannem var først ute med blikkemballasjefabrikk i Norge, finansiert av et lån på ni daler fra forloveden. Mange flere skulle følge.

 

 

Grunnlagt: 1872

Avviklet: 1989 (fusjon 1966, Moss 1989)

Antall ansatte: 240 (1956)

Adresse: Fjøsangerveien 82 (1954-1989)/ Magnus Barfotsgate (1913-54)