S.H. Lundh & Co Mek. Verksted

Firmaet produserte landbruksmaskiner, kraner og løfteverktøy, transportanlegg for kull, kis og annen massetransport, samt fyrlamper og fyrtårn. Verkstedet leverte blant annet tåkesignalanlegg til Færder, Svenner, Lista, Skomvær og Landegode fyr og bygde fyranlegg på Svalbard, Island og i Finland.

Grunnlagt: 1868

Antall ansatte: 38 (1956)

Adresse: Kampensgt. 16/18

Kilde: Oslo Adressebok 1955/Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957