Holmestrand Sardine Co

Selv om Stavanger var kjent som hermetikkhovedstaden var det ikke fritt for hermetikkindustri i andre landsdeler. Da brislingfisket sviktet på Vestlandet på 1920-tallet, dukket det opp sardinfabrikker rundt Oslofjorden, hvor råstofftilgangen fortsatt var god. Med på lasset kom også kvalifiserte sesongarbeidere fra vest. Holmestrand Sardine produserte for giganten Bjelland, men også for sitt eget varemerke Peter Pan. Denne eventyrfiguren bet seg såpass fast i Holmestrand som et solid varemerket at selv Disney måtte gi opp kampen. Fabrikken med den store Peter Pan-figuren ble et landemerke langs E18.

peterpan (Ingressbilde)

Holmestrands Jernvarefabrikk som ble lokaler for sardinfabrikken fra 1933

1933-1941: Alf Svele etablerer Holmestrand Sardine Co.

Foto: Vestfoldmuseene<br>Foto: Vestfoldmuseene
Holmestrand Sardine CO ble etablert av Alf Svele i 1933. Han var født inn i gründerfamilie som var sterkt engasjert i hermetikkindustrien på Vestlandet gjennom firmaet Norway Preserving Co. A.S. Familien hadde på denne tiden flere fiskeforedlingsbedrifter, - i Aberdeen, Stavanger og Harstad. Mens sardinproduksjonen foregikk på Sveles mange fabrikker, sørget Christian Bjelland & Co i Stavanger for salget.

Bakgrunnen for etableringen av Holmestrand Sardine Co var svikt i brislingsfisket på Vestlandet på midten av 1920-tallet. Flere begynte da med prøvefiske i Oslofjorden, og flere sardinfabrikker ble etablert på begge sider av fjorden.

Da virksomheten tok seg opp på Østlandet, startet Alf Svele først en fabrikk ved Svinesund som senere ble flyttet til Hvaler i 1931. Året etter gjorde han en avtale med fiskere i Oslofjorden om å flytte det meste av virksomheten til Holmestrand. Fabrikken flyttet inn i lokalene til det som tidligere var Holmestrand Jernvarefabrikk, «Jernvaren» i Mulvika.
 
Brislingsfisket var sesongbetont, og de første årene vekslet Alf Svele mellom bedriften i Holmestrand, Stavanger og i Harstad. En stor del av arbeidsstokken som ble benyttet i Holmestrand kom nettopp fra Harstad og Stavanger, og på det meste kunne antallet arbeidere komme opp i nærmere hundre personer i sesongen mai-august. Flesteparten av disse var unge kvinner, og flere slo seg ned i byen og stiftet familie.

1942-1958: Full satsning i Holmestrand

I 1942 flyttet Alf Svele med familie til Hillestad, ikke langt fra Holmestrand, for så å flytte til like nærheten av fabrikkanlegget i Mulvika i 1945. Fra nå av ledet han fiskeforedlingsbedriftene herfra. På Østlandet omfattet virksomheten Holmestrand, Moss, Horten, Tønsberg og Sandefjord. I 1957 kjøpte Svele også Holmsbu Canning.

Familien Svele, Alf, hans kone Kirsten og deres etter hvert 4 voksne barn, var sterkt engasjert i virksomheten og deltok i arbeidet på fabrikken. Sønnene, Johan og Tor, tok begge eksamen ved Hermetikkfagskolen i Stavanger og gikk inn i driften av firmaet.

Produksjonen ble etter hvert konsentrert om fabrikkene i Holmestrand og Holmsbu for sardin/ansjosproduksjon med Christian Bjelland & Co i Stavanger som hovedoppkjøper. Holmsbu Canning brant ned i 1961 og ble ikke bygd opp igjen.

1959-1965: Holmestrand Sardin Co med kontor i New York

I 1959 fikk virksomheten i Holmestrand ikke fornyet sin salgskontrakt med Christian Bjelland & Co. Stavangergiganten Bjelland satset på egen produksjon framfor å kjøpe fra andre, og Holmestrand Sardine måtte derfor utvikle markedsføring og distribusjon på de ulike markedene på egen hånd.

Sønnen Johan Svele fikk et særlig ansvar for dette. Han klarte å inngå flere eksport- og salgsavtaler med flere firma, ikke minst det store amerikanske selskapet Atlanta Trading Corporation.  Holmestrand Sardine Co opprettet derfor eget kontor i New York som ivaretok eksportvirksomheten både for moderselskapet og andre hermetikkprodusenter.

1960-tallet: Sardinimperiet Holmestrand Sardine Co

Foto: Vestfoldmuseene<br>Foto: Vestfoldmuseene
Holmestrand Sardine Co opprettholdt sin produksjon av brislingssardiner fram til 1965, men valgte da å legge ned egen sardinproduksjonen for å satse på videresalg av sardiner fra andre samarbeidende fabrikker. I den forbindelse kjøpte Holmestrand Sardine Co seg inn i flere produksjonsselskaper, blant andre Strømstad Canning og Gøteborg Konservfabrikk. Med det ble markedene i Skandinavia, USA, Sør Afrika og Australia styrket.

1965-1980: Makrellfilet og Peter Pan hermetikk

Foto: Vestfoldmuseene<br>Foto: Vestfoldmuseene
Fra 1965 satset Holmestrand Sardine Co først og fremst på produksjon av makrell i tomat. Det var et nytt, populært produkt og mindre arbeidskrevende enn sardinproduksjonen. Dessuten gjorde ny fryseteknologi det mulig å produsere hele året. Sesongarbeid var en saga blott. Sønnen, Tor Svele, som hadde lært seg produksjonsteknikken i Risør, utviklet et produkt som ble markedsført som «den saftige makrellen».

I tillegg til ble det også produsert ansjosfileter og gaffelbiter på fabrikken i Holmestrand. Andre Peter Pan produkter ble leieprodusert på andre anlegg, men en riksdekkende salgsorganisasjon, med de to sønnene, Per Christan og Alf Johan, - og Geir Svele i sentrale posisjoner, var etablert på anlegget i Holmestrand.

Et landemerke ved gamle E18: Peter Pan-figuren på hjørnet av fabrikken.Et landemerke ved gamle E18: Peter Pan-figuren på hjørnet av fabrikken.Makrellen bar varemerket «Peter Pan», som nå var vel anerkjent over hele Norge. I USA skapte det reaksjoner hos Walt Disney-konsernet at Peter Pan ble blandet sammen med fiskehermetikk. Firmaet møtte opp i Holmestrand og krevde provisjon for bruken av figuren. Men da de ble gjort oppmerksomme på at varemerket var registrert flere tiår før Disney-konsernet selv tok det i bruk, trakk de kravet tilbake. For Holmestrand Sardine Co. ble Peter Pan et gullkantet varemerke. Varemerket beholdt en betydelig markedsandel innenfor sin varegruppe fram til 1985, og var et kjent landemerke for reisende langs den tidligere E18.

1980-1994: Store endringer i markedet

På grunn av sviktende dollarkurs og mangel på råstoff ble fiskehermetikkindustrien i Norge hardt rammet på slutten av 1970-tallet. Hele næringen måtte tenke nytt og ble organisert i et selskap, Norway Foods Ltd, i 1981. Hensikten var å samle all norsk fiskehermetikkproduksjon og salg av brislingssardiner for å stå styrket i en stadig økende konkurranse.

I Holmestrand valgte man å innstille virksomheten, men lokalene til Holmestrand Sardine Co ble benyttet som salgssentral for selskapet.  Johan Svele ble ansatt i det nye firmaet og i 1982 overtok han som direktør. Denne stillingen hadde han fram til 1990. Da han sluttet, mistet også Holmestrand sin befatning med fiskeforedlingsindustrien. Norway Foods ble i 1995 kjøpt av Orkla Foods og Holmestrand Sardine Co er ikke lenger operativ.

Tekst: Kristin Skjelbred, Vestfoldmuseene 

Grunnlagt: 1933

Avviklet: 1990

Antall ansatte: 100

Adresse: Mulvikaveien, Holmestrand

Kilde: Muntlig og skriftlig materiale fra Per Christian og Johan Svele.