P.A. Lundberg A/S

Firmaet ble etablert av P.A.Lundberg som hadde innvandret til Oslo i 1866 etter å ha fullført læretid ved Motala Verksted. Han grunnla samme år sin egen bedrift og hans første bestilling var sammensetning og montering av Karl Johan-monumentet utenfor slottet etter oppdrag fra billedhugger Bergslien.

Verkstedet utførte opprinnelig platearbeider og reparasjoner, men gikk senere over til å utføre alle typer jernarbeider i bygningsfaget: jerntrapper og jerngittere. Det var også opprettet en egen avdeling for jernkonstruksjoner.

Grunnlagt: 1875

Adresse: Norbygt. 52

Kilde: Oslo Adressebok 1955/Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957