Oslo Vævskedfabrik

Vevskjefabrikk

Adresse: Schleppeg.g. 7

Kilde: Oslo Adressebok 1955