Oslo Trevarefabrikk A/s

Sigurd Mavåg (1917-2003) kjøpte Trevarefabrikken i 1955. Eide også Nordby Sag og Høvleri

Adresse: Nedregt 5

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958