Oslo Kommune, kommunale bedrifter

Oslo Kommune har særlig med sine tekniske etater, park og idrett, renovasjon og andre satt spor etter seg i Oslos bygningsmasse med verkstedsbygninger og anlegg som i mange tilfeller er videresolgt og gjenbrukt av bedrifter og virksomheter.

Adresse: Hausmannsgt 37 / Lørenvangen 19