Oslo Gassverk

Oslos første bygassverk ble satt i drift i 1848 og ble avviklet etter 130 års drift i 1978

Det første bygassverket i Norge ble bygget i perioden 1847-48 av den britiske gassverk-entreprenøren James Malam, og satt i drift i januar 1848. Verket i Oslo hadde  høy produksjon i slutten av 1920-årene og produserte på det meste 23 millioner kubikkmeter kullgass, 110-115 GWh elektrisk energi i året. Gassverket ble avviklet i 1978, etter 130 års drift.

Grunnlagt: 1848

Avviklet: 1978

Adresse: Storgt 36 / 51

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958