Norsk Trelast Industri A/S

Firmaet var en sammenslutning av Mandalsgaden Høvleri, Lørenskog Bruk A/S og Lillestrøm Dampsag og Høvleri. Det drev sagbruk, høvleri og trelasthandel.

trelast (Ingressbilde)

Trikken utenfor Norsk Trelastindustri i 1967, Foto: Oslo Byarkiv

Grunnlagt: 1930

Adresse: Schweigaardsgt 28

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958