Norsk Mekanisk Verksted A/S

Firmaet produserte luftkompressorer, fjellboremaskiner, lastemaskiner, vinsjer, skrapespill, pressluftdrevne løftesylindre for ulike formål, olje- og vannutskillere for kompressoranlegg, tannhjul, snekkehjul mm.

Grunnlagt: 1911

Antall ansatte: 50 (1956)

Adresse: Østensjøv. 35

Kilde: Oslo Adressebok 1955/Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957