Norsk Forlagsselskaps Trykkeri A/s

Adresse: Thv. Meyersgt 56

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958