Nordstrøm & Due A/s

Fabrikkens hovedprodukt var toalettsåpe, særlig kjent var Egg-Melk Sepe, men også tjæresåpe og andre spesialsåper. I tillegg ble det produsert kremer, parfymer, talkum, pudder, flytende såpe, hårvann og barbersåpe. Pussemiddelet Gloria er også kjent for mange.

Såpefabrikk (Ingressbilde)

Nordstrøm & Due i Maridalsveien 26, ca.1935

Svenske Yngve Nordstrøm kom i 1892 fra Malmø til Norge som representant for Malmø Tvålfabrikbolag. I 1901 overtok han firmaets Osloavdeling sammen med ordmannen T. Wiel Due, og de startet sin egen såpefabrikk i Oslo under navnet Nordstrøm & Due.

Etter å ha drevet produksjon i Kristian VIs gate flyttet fabrikken til en ny og etter tidens standard stor og moderne fabrikkbygning oppført i rød teglstein i Maridalsveien 26 tegnet av arkitekt Erling Nielsen.

Aftenposten sendte en reporter til den nye fabrikken som begeistret kunne melde fra  "den luftige og praktisk inredde fabrik" at det var "de mest moderne maskiner i sving, alle opptaget med at fremstilel vort uunværlige produkt toiletsæbe. Fabriken beskjæftiger ca. 30 mænd og kvinder, flest av de sidste, og den kan produsere ca. 2000 kg fin sæbe pr. dag."

Det meldes videre om laboratoriedrift, fremstilling av såpepulver og planlagt utvidelse av produktspekteret til skokrem og andre kjemiske forbruksvarer.

Nordstrøm døde i 1929, og Due drev videre til han døde 84 år gammel i 1954.

Det er uklart når fabrikken ble lagt ned, men trolig ble produksjonen avviklet i løpet av 1980-årene. Tomten i Maridalsveien ble i 1991 solgt av Nordstrøm & Due AS til Oslo Energi, og fabrikken ble revet for å gi plass til en ny stor transformatorstasjon.

Grunnlagt: 1901

Adresse: Maridalsvn 26

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958