Norbit A/S

Firmaet produserte asfaltemulsjon og la veidekker.

Legger asfaltdekker og har egen emulsjonsfabrikk i Maridalsvn. I sesongen opptil 50 ansatte

Grunnlagt: 1928

Antall ansatte: 50 (1956)

Adresse: Maridalsvn 3 / Akersgt. 7 (hovedkontor)

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957