Nora Fabrikker A/s

Nora (Ingressbilde)

Foto: Håkon Bergseth/Norsk Teknisk Museum

Mineralvannfabrikken i "Norabakken" på Bislet flyttet til Akerselva, og ble landets største mineralvannfabrikk, kjent for bl.a. Selters og Solo. Siden ble Nora et av de største industrikonsernene i Norge - Nora Industrier. I dag er dette en del av Orkla.

Nora ble etablert i 1882 av O. Fredrichsen som et søsterselskap til St.Halvard Bryggeri. Til 1918 beliggende i Norabakken i Pilestredet 75. Overtok Christiania Bryggeris eiendom i Maridalsvn 3 i 1918, og ekspanderte deretter voldsomt. Nora ble gjennom oppkjøp av mange små brusfabrikker landets største mineralvannfabrikk. Kjøpte seg etter 1950 inn i konservesindustrien, og ble et kjent merke for bl.a. saft og syltetøy. Nora Industrier ble etablert i 1978 ved fusjon av Nora og de tre største bryggeriene Schou-Frydenlund og Ringnes. Ekspanderte siden i en rekke industrigrener, og ble i 1991 slått sammen med Orkla Borregaad til Orkla ASA. Navnet kjenens i dag best som et varemerke for bl.a. saft og syltetøy under Orkla. Fabrikklokalene i Maridalsveien rommer i dag bl.a. Oslo Byarkiv.

Grunnlagt: 1882

Antall ansatte: 650 (1957)

Adresse: Maridalsvn 3

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958