N. Johansen

Ca 50 ansatte

Adresse: Valkyriegt. 1

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957