Metall A/S

Firmaet kjøpte opp filler, gamle metaller, metallavfall, gammelt tauverk, gummi og andre avfallsartikler, som ble sortert etter kvalitet. Metallene ble benyttet ved verksteder og kjemiske fabrikker, mens det ble fremstilt nytt tøy, papir, papp og fiberstoffer av fillene.

Firmaet drev eksport av sortert avfall til England, Tyskland og USA. Sanert under omreguleringen av Vaterland i 1960-årene

Grunnlagt: 1902

Adresse: Karl XII gate 13, Vaterland, bortregulert gate

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957